Diptyk II

79 x 79 cm, äggoljetempera och olja på duk